Hans Landqvist - Arbetsområden

     

Energirådgivning

  • Både till företag och privatpersoner.

  • Lång erfarenhet inom branschen.

  • Civilingenjör inom elektro-området

 

Datautbildning

  • Utbildning i datakunskap för småföretagare

  • Behovsanpassade datautbildningar i företagens egen miljö

Knapp 2 Hemsida
Knapp 2 Margit Ferm
Knapp 1 Hans Landqvist
Knapp 2 Projekt
Knapp 2  
Knapp 2 Kontaktinfo

Linje 1

© Fermland hans.landqvist(snabel-a)fermland.se
Sidan uppdaterad 2016-06-01.