Välkommen till Fermland!

På Fermland AB och Fermland Utveckling är vi två medarbetare, Margit Ferm och Hans Landqvist, med var sina speciella arbetsområden.

Margit Ferm arbetar med förändringsarbete och som utvecklings- och utbildningskonsult sedan mer än 20 år. Margit är socionom med grundkurs, steg 1 utbildning, i psykoterapi med kognitiv inriktning samt  sociolog med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom statlig, kommunal, landstings- och privat verksamhet. Margit arbetar sedan 1996 i Fermland på heltid.

Hans Landqvist är civilingenjör och erfaren företagsledare från offentlig förvaltning och bolag. Hans arbetar sedan 1996 i Fermland på deltid.

 

Linje 1

© Fermland. margit.ferm(snabel-a)fermland.se
Sidan uppdaterad 2016-06-01.