Länkar

Suicidprevention

 • NASP - Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet är statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom självmordsforskning och självmordsprevention – www.ki.se/nasp
 • NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa www.nsph.se
 • SPES - SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd www.spes.se
 • SPES telefonjour för dig som förlorat någon anhörig, som tagit sitt liv; 08-34 58 73. Öppen alla dagar klockan 19-22.
Knapp 2 Hemsida
Knapp 2 Margit Ferm
Knapp 2 Hans Landqvist
Knapp 2 Projekt
Knapp 1 Länkar
Knapp 2 Kontaktinfo

Telefonjourer och rådgivning

Det hör livet till att ställas inför situationer som känns omöjliga eller att delar av livet i perioder inte fungerar så bra som man önskar. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Det kan vara en närstående som man har förtroende för, någon utomstående eller vårdpersonal.
Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur man ska komma vidare och vart man kan vända sig. Nedan finns en lista med olika telefonjourer. Man kan alltid ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen för råd.

 • Nationella hjälplinjen
  Hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man är orolig för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen och de som svarar är helt anonyma.
  Telefon 020-22 00 60, alla dagar 13-22, http://www.1177.se
 • BRIS för barn
  BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Man kan ringa, mejla eller chatta.
  Anonymt och kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år.
  Telefon 116 111, måndag - söndag 10-22 (chatten stänger kl 21).
 • BRIS för vuxna
  BRIS har också stödverksamheter för vuxna; BRIS Vuxentelefon - om barn samt sajten Barnperspektivet.se. Telefon 077-150 50 50, vardagar 10-13.
 • Brottsofferjouren
  För dig som är utsatt för brott, anhörig eller vittne till brott. Telefon 0200 - 21 20 19, måndag-torsdag 9-20, fredag 9-16.
 • Föräldratelefonen
  För föräldrar eller andra vuxna som har bekymmer för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldratelefonen drivs av Föreningen Mind - för psykisk hälsa. Den som ringer kan vara anonym. Telefon 020-85 20 00, vardagar 10-15.
 • Jourhavande kompis
  Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta om vad som helst. Chatten har öppet måndag - fredag 18-22, lördag - söndag 14-18.
 • Jourhavande medmänniska
  Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar. Jourhavande Medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Telefon 08-702 16 80 alla dagar 21-06
 • Jourhavande präst
  Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Den som svarar har tystnadsplikt. Nås via 112, alla dagar 21-06.
  På webbplatsen kan du också chatta med jourhavande präst, måndag - torsdag 20-24.
  Det går också att skicka in ett digitalt brev och få svar inom 24 timmar. Du kan vara anonym och ingen annan mer än du och prästen som svarar kan se det. Svaret ligger kvar i 15 dagar
  efter att du har fått det, sedan försvinner det helt.
 • Kvinnofridslinjen
  Stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Den som svarar har tystnadsplikt och man kan välja att vara anonym. Telefon 020-50 50 50, alla dagar dygnet runt.
 • PrevenTell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
  PrevenTell är en nationell hjälplinje som man kan ringa till om man upplever att man tappat kontrollen över sin sexualitet, om man känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.
  Telefon 020-66 77 88, vardagar 12 - 14 (vecka 26-32 2014)
  Du kan ringa dygnet runt och lämna meddelande på telefonsvararen. Då blir du uppringd nästkommande vardag.
 • Röda korsets telefonjour
  I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen. Telefon 0771-900 800, alla dagar 14-22.
 • Självmordsupplysningen
  Chat, forum och information om självmord och psykisk hälsa. Chat öppen vardagar 19-22.
 • Tjejjouren.se
  Tjejjouren.se är en portal ut till landets 60 tjejjourer. På Tjejjouren.se kan alla som definierar sig som tjejer hitta bra info och komma i kontakt med en tjejjour. Stöd via chatt, mejl och telefon.
 • Äldretelefonen
  Stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Telefon 020-22 22 33, vardagar 10-15

  Projekt

Kommunikation och konflikthantering

Linje 1

© Fermland. margit.ferm(snabel-a)fermland.se
Sidan uppdaterad 2016-06-01.