Fermland - Projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA
  • Metis - Mer teori i ST-läkarutbildning
  • Ledarskapsutveckling
  • Företagsutveckling
  • Nätverksbyggande
  • Kompetensutveckling
  • EU-stöd
  • Mentorsprogram

 

Europa i hand
Knapp 2 Hemsida
Knapp 2 Margit Ferm
Knapp 2 Hans Landqvist
Knapp 1 Projekt
Knapp 2 Länkar
Knapp 2 Kontaktinfo
 
 

Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA

Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid KI och NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Jönköpings län om genomförandet av pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga – YMHFA Young Mental Health First Aid i Jönköpings län. Diskussioner om genomförandet av projektet påbörjades i början av juli månad 2012.

Roll: projektledare och instruktör

I avtalet åtog vi oss att utbilda 600 Första hjälpare.

Tidigt konstaterades att det kommer att bli en stor förändring och förbättring i Jönköpings län med 600 aktiva medmänniskor som ökar tryggheten för länets barn och unga.

Under hösten 2012 rekryterades 23 instruktörer som utbildades av NASP under januari 2013. Därefter har de två och två i samverkan utbildat 669 Första hjälpare fram till juni 2014.

Om du vill delta i en tvådagarsutbildning för att bli certifierad Första hjälpare är du välkommen att kontakta Margit Ferm på tel 036-12 46 90 eller e-post margit.ferm(snabel-a)fermland.se. Margit har varit projektledare YMHFA i Jönköpings län län och är certifierad instruktör för utbildning av Första hjälpare med fokus på unga, vuxna och äldre.

Efter avslutad kurs får deltagarna ett certifikat från NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid KI – Karolinska Institutet. En merit att ta med på sitt CV.

Mer information om projektet och utbildningen finns nedan:
>>> NASP Slutrapport till Socialdepartementet MHFA-Y 2014-12-15
>>>
Slutrapport YMHFA i Jönköpings län november 2014
>>> Delrapport september 2013
>>> Information om YMHFA
>>> Folder YMHFA

Kontakta Margit Ferm, tel 036-12 46 90, 070-311 78 30 eller e-post margit.ferm(snabel-a)fermland.se, för mer information.

ISA projektet

Allmänt
Vi bygger upp en informationsbank så att vi kan tala om vilka vägar det finns i samhället så att personer med NPF vet vart man vänder sig i olika sammanhang.
Vi tänker på områden som bostad, sysselsättning, ekonomi, sjukvård, fritid.
Vi är en extra resurs som, om situationen kräver, följer med vid olika kontakter.
Då begrepp som t.ex. DAMP och Aspergers Syndrom framförallt i samband med vuxenvärden är relativt nya för den breda allmänheten är behovet av information stort.
Vi ska vara en naturlig resurs där man både talar med och lyssnar på varandra.

Information
Vi fungerar som informatör.
Personer som inom sina yrken kommer i kontakt med människor med NPF ska ha kunskap om vad dessa funktionshinder kan innebära.
De åtgärder som människorna behöver är mycket skiftande och individuella

Samordning
Vår uppgift är att samordna så att insatserna är anpassade till varje enskild individs behov och möjlighet.
Målet är att skapa en helhetssyn på dessa personer.

Assistans
Vi assisterar människorna aktivt i deras vardag.
Tillsammans ska vi bygga upp och upprätthålla ett nätverk kring personen så att livskvaliteten motsvarar hennes/hans möjligheter och behov.

ISA Kontaktcenter
Information Samordning Assistens
Box 2274
550 02 Jönköping
Tel 036-346019
Fax 036-168262
isacenter(snabel-a)telia.com

Upp
 

Linje 1

© Fermland. margit.ferm(snabel-a)fermland.se
Sidan uppdaterad 2016-06-01.